Privacy beleid HAB Formulier

Health Advies Breda vindt uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in deze privacyverklaring. Wij informeren je bovendien over jouw rechten. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren jou deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt gelezen. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring zullen wij jou hierover informeren via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2022.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor relaties van Health Advies Breda en gebruikers van de website www.healthadviesbreda.nl. Als je een bestelling plaatst of een overeenkomst met ons sluit. Wij gebruiken de persoonsgegevens om bestellingen zo zorgvuldig mogelijk te verwerken.

Onze contactgegevens

Health Advies Breda
Tolbrugstraat 15a
4811 WN Breda
KvK-nummer: 74632299
Tel: 076 – 5145384
info@healthadviesbreda.nl

Verstrekking van persoonsgegevens

 • ten behoeve van communicatie

Wanneer je e-mail, berichten, documenten of afbeeldingen naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te beantwoorden en/of jouw verzoeken te verwerken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden zonder expliciete toestemming.

 • vanwege gebruik van onze website

Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op jouw toestel/computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De gebruikte cookies bevatten veelal analytische informatie met betrekking tot het bezoek.

De verstrekking van jouw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, je bent niet wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens met ons te delen. Wanneer wij echter met jou een overeenkomst (bestelling) sluiten, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van jou nodig om deze uit te voeren. Wanneer je deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij simpelweg geen overeenkomst met jou sluiten en diensten voor je uitvoeren. Om onze website te gebruiken kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens van je verlangen. Verstrek je deze gegevens niet, dan kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren werkt. De gegevens worden opgeslagen in WooCommerce en via deze weg krijg je ook een bijpassende factuur.

Als je een account aanmaakt

Om het bestellen makkelijker te maken kan je er ook voor kiezen om een account aan te maken. Als je een account aanmaakt en de betreffende gegevens invoert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Ingevoerde adressen in het adresboek
 • Overzicht van je bestellingen
 • Reviews
 • Je favorieten
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken, om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden en indien nodig je telefonisch of per mail benaderen voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Wij gebruiken je favorieten, overzicht bestellingen en reviews om inzicht te krijgen in de voorkeur die je hebt voor onze producten. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn: het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten, het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten. Hiermee kunnen wij de samenstelling van het assortiment aanpassen aan de voorkeuren van onze klanten.

Wanneer wij je onze nieuwsbrief sturen

Met onze nieuwsbrief maken we je graag attent op nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als je gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende informatie:

 • E-mailadres
 • Waar je op klikt in de nieuwsbrief.

Wij gebruiken je e-mailadres om de nieuwsbrief aan je te sturen. Dit doen wij uitsluitend als wij daarvoor toestemming van je hebben gekregen. Je kan je op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of door in je account je toestemming in te trekken. Wij gebruiken je klikgedrag om vast te stellen voor welke onderdelen van de nieuwsbrief je interesse hebt. Die informatie gebruiken wij voor het samenstellen van ons productaanbod op de site. Wij verwerken je klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.

Hotjar

Doel: Dankzij Hotjar kunnen de activiteiten op deze website worden gevolgd via zogenaamde heatmaps. Door gebruik te maken van de heatmap-dienst van Hotjar, kan Health Advies Breda bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen, hoe gebruikers op deze website navigeren, op welke links gebruikers klikken en hoe vaak gebruikers op de links klikken.

Je hebt te allen tijde het recht om op persoonlijke gronden bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Om gebruik te maken van dit recht kun je het verzamelen van gegevens op elk moment beëindigen door de instructies te volgen op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

handeling(en) op ieder apparaat en in iedere browser om cookies te verwijderen.

Verwerkingsdoeleinden

De verkregen persoonsgegevens verwerken wij enkel voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en email gegevens om met je te corresponderen.
 • Indien je jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en email gegevens via e-mail, social media of het contactformulier op onze website aan ons verstrekt, gebruiken wij deze om eventueel contact met je op te nemen.
 • Wij gebruiken jouw NAW-gegevens om je eventueel van tijd tot tijd relatiegeschenken te sturen, of uit te nodigen voor bepaalde evenementen.
 • Wij gebruiken jouw NAW-gegevens om de bestelling zo zorgvuldig te verwerken.
 • Jouw betaalgegevens worden verwerkt door Mollie en e-mailberichten worden verstuurd via MailChimp. Let er op dat zowel Woocommerce, Mollie en Mailchimp hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring hanteren.

Derden

Tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming toe hebt gegeven delen wij jouw gegevens niet met derden. Ook verkopen wij jouw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden zullen wij een verwerkingsovereenkomst sluiten. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

Google Analytics

Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, gebruiken wij Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Google plaatst hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Cookies van derden

De website van Health Advies Breda bevat diversen content. Deze kunnen cookies gebruiken. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze content.

Jouw rechten

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen per e-mail of post.

Recht op inzage en correctie

Je hebt namelijk altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Op jouw verzoek ontvang je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die we van jou verwerken, heb je het recht deze te laten corrigeren. Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kun je deze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te sturen.

Recht op vergetelheid

Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten verwijderen door ons. Op jouw verzoek zullen we zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen en uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

In plaats van verwijdering van jouw persoonsgegevens heb je ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. Je hebt dit recht op beperking wanneer:

 • Je de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het

controleren zijn;

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar je niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;
 • Wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar jij ze wél nodig hebt in het kader van

een rechtsvordering;

 • Je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en er

onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen

dan jouw belangen bij bezwaar.

Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor wij jouw toestemming hebben of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij jou daarover.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dan jouw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op jouw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of die je op een andere manier aanmerkelijk treft.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken kun je je natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met jou uit te komen.

Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kun je lezen hoe je dit moet doen.

We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met jouw persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heb je vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan je graag te woord.